Welkom op Parts2Print.nl Logo Parts2Print


Logo Parts2Print

Privacyverklaring

Privacyverklaring Parts2Print

Parts2Print gevestigd en kantoorhoudende te Haaksbergen (7482 AV) aan de Rossinistraat 4, hierna te noemen 'Parts2Print' hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.

Parts2Print verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt.

In deze privacyverklaring informeert Parts2Print u over de manier waarop Parts2Print uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Parts2Print worden aangeboden op www.parts2print.nl.

Artikel 1: Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Parts2Print gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Parts2Print past wat u op www.parts2print.nl ziet aan op uw interesses. Parts2Print gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw geanonimiseerde IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  Parts2Print verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.parts2print.nl, gaat u akkoord met deze privacyverklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Parts2Print gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Parts2Print.
 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Parts2Print uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Parts2Print verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.parts2print.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Parts2Print uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Parts2Print dat doet.
 4. Uw account
  In uw account op www.parts2print.nl slaat Parts2Print onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), e-mailadres, telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens & gegevens over uw eerdere bestellingen.
 5. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Parts2Print deze gegevens net zoals die van andere klanten van Parts2Print.

Artikel 2: Doorgifte aan derden

 1. Parts2Print geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  1. De doorgifte geschiedt aan een door Parts2Print voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Parts2Print een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens.
  2. Parts2Print op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3: Beveiliging van gegevens

 1. Parts2Print maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Parts2Print ontvangt.

Artikel 4: Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@Parts2Print.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van (delen van) de website.

Artikel 5: Cookies

 1. Het is mogelijk dat Parts2Print tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de 'help -functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.parts2print.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid Parts2Print

 1. Parts2Print heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Parts2Print verwerkt ten behoeve van www.parts2print.nl. Parts2Print accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7: Bewaartermijn

 1. Parts2Print bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.parts2print.nl, tenzij Parts2Print op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8: Wijziging privacyverklaring

 1. Parts2Print behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.parts2print.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.parts2print.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.parts2print.nl in de gaten. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 19-11-2018.